Tjänster

Vi erbjuder helhetslösningar inom byggprojekt, inklusive projektledning, markarbeten, byggnation och fastighetsförvaltning. Vi fokuserar på kvalitet och samarbete för att leverera framgångsrika projekt.

 

Betong

Bva Group erbjuder tjänster så som högtryckspolning och vattenbilning. Vi utför även torrisblästring, sandblästring, asbetssanering samt mindre rivningsarbeten. BVA tillhandahåller specialkompetens för att klara de tuffa krav som ställs på sanering. Vår målsättning är att hjälpa kunden att få en bättre industrimiljö genom att tillhandahålla SSG-utbildad personal samt en hypermodern maskinpark.

Med vår högtrycksutrustning som är på upp till 3000 bars tryck utför vi blästring, tanktvätt, rörspolning, sodapannor, sopförbränningsugnar m.m.

Genom att använda våra vacumsugaggregat kan vi suga de flesta material, både våta och torra. Materialet kan sugas ut från eller blåsas in i svåråtkomliga utrymmen. 

Vattenbilning

Vattenbilning är det som ligger oss varmast om hjärtat. Vi har utrustning och operatörer för alla typer av jobb inom sektorn. Självklart kan vi reparera det som bilas så kunden kan få en helhetslösning.
 
Vi har nordens största och modernaste maskinpark med system för helhetslösningar. Vi har lång erfarenhet av alla typer av vattenbilning och våra operatörer innehar alla på marknaden gällande cerifikat. Våra största leverantörer är Aquajet systems och Conjet. För att hitta bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för ert projekt kontakta oss.

Anläggning

Vi utför betongarbeten, renovering av betongkonstruktioner, parkeringsgarage,
utbyte av brofogar, kantbalkar och stödmurar.
Vi utför även schaktarbeten.

Vi åtar oss hela entreprenader och kan även erbjuda hjälp med specifika delar i projekt.

Transport & logistik

Transporter i samband med anläggningsarbeten är en viktig del i vår organisation.

I samband med trafikavstängningar och TMA- arbeten tvättar vi brofogar och spolar dagvattenbrunnar.