Om oss

Vattenbilning = BVA Group. Vi har gedigen erfarenhet inom vattenbilning, industrisanering samt alla förekommande betongreparationer i industri- och infrastruktursektorn. Vi utför allt från att laga små betongskador till att renovera och reparera P-hus, kajer, broar och kraftverk.

 Vi ser till att vår personal ständigt är uppdaterade inom respektive område gällande normer, miljö och arbetsmiljö.

Kompetens och erfarenhetsnivån är på topp inom vårt område, våra operatörer och arbetsledare innehar utbildningar enl Trafikverket Krav Brounderhåll, SSG- Strålskyddsteknik, Arbetarskyddsstyrelsens AFS 1994:54§3 Högtryckssprutning, platsgjutning av betong kompetensklass 1-U enligt SS 137006:2015 m.m.

Självklart har all vår personal ID 06.

Referenser

BVA Group är helhetsföretaget. Vår vattenbilning- och industrisaneringshistoria börjar i slutet av nittiotalet då vattenbilning började ta fart i Sverige. Sedan dess har vi vattenbilat och sanerat ett stort antal P-hus, broar, tunnlar, kajer, kraftverk och industrier runt om i Sverige.

Ett axplock av de objekt vi arbetat med genom åren:

• Lidingöbron (Stockholm)

• Centralbron (Stockholm)

• Essingeleden (Stockholm)

• Skurubron (Stockholm)

• Söderledstunneln (Stockholm)

• Muskötunneln (Stockholm)

• Norra länken Eugeniatunneln (Stockholm)

• Järpströmmens kraftverk

• Storfinnforsens kraftstation (undervattensbilning)

• Axelfors kraftverk

• Forsmarks kärnkraftsverk

• Almagrundets fyrtorn’

• Kaj, Frihamnen (Stockholm)

• Kaj (Malmö)

• Segebroarna (Malmö)

• Hjulstabron (Enköping) Undervattensbilning

• Ett stort antal P-hus i Stockholm

 

Samarbetspartners

Med många år i branchen har vi ett gediget kontaktnät med leverantörer och samarbetspartners. Vi tittar på varje enskilt projekt för att kunna erbjuda lägsta pris och högsta kvalite.

Kvalitet & Miljö – Övergripande mål

• miljö/arbetsmiljöanpassa verksamheten i alla led, planering, inköp och produktion.

• uppfylla vår kunds och samhällets krav och förväntningar på miljö/arbetsmiljöanpassning.


Strategi

Vi skall ständigt:

öka våra kunskaper och förståelse imiljö/arbetsmiljöfrågor.

ta hänsyn till miljö/arbetsmiljöaspekter vid våra beslut och i företagets långsiktiga planering.

ta ansvar för miljö/arbetsmiljö i vårt dagliga arbete.

följa upp, utveckla och förbättra vårt miljö/arbetsmiljöarbete.