BVA Group AB

Vi har gedigen erfarenhet inom vattenbilning, industrisanering samt alla förekommande betongreparationer i industri- och infrastruktursektorn. Vi utför allt från att laga små betongskador till att renovera och reparera P-hus, kajer, broar och kraftverk.

 Vi ser till att vår personal ständigt är uppdaterade inom respektive område gällande normer, miljö och arbetsmiljö.

Vad vi gör BÄST

Vi levererar kvalitativa helhetslösningar inom byggprojekt, med fokus på samarbete och projektledning för att säkerställa framgångsrika resultat.

BVA_bokstaver_B

Betong

Vi erbjuder skickliga yrkesmän och effektivt projektledarskap för att säkerställa högkvalitativa lösningar och snabbt utförande.

BVA_bokstaver_V

Vattenbilning

Vi erbjuder snabba och effektiva lösningar för dränering, vattenavledning och pumpning. Vi har erfarna tekniker och modern utrustning för att hantera alla vattenrelaterade utmaningar.

BVA_bokstaver_A

Anläggning

Vi levererar hållbara lösningar för byggnation, markarbeten och anläggningsprojekt med skickliga hantverkare och noggrann projekthantering. Kvalitet och precision är våra främsta fokusområden.